googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1658723334355-0'); });

蔣萬安小內閣難產?柯文哲建議交接「要先確定頭是誰」

台北市長柯文哲上午在沖繩嘉新飯店受訪。圖/台北市政府提供

台北市長當選人蔣萬安下周一上午10點將帶團隊與柯市府見面,由立委林奕華也會擔任交接小組窗口,處理市府交接事宜。對於蔣萬安市府小內閣難產?出訪沖繩的台北市長柯文哲上午在沖繩嘉新飯店受訪指出,選完當天晚上就跟蔣萬安講,一般來交接,第一一定要先確定頭是誰,「我們叫PM制」原則上是局對局交接。

柯文哲表示,PM是說萬一有問題,要啓動第二線去協調,原則上是,他的內閣人事,不可能一天找到人,找到一個人就對接一個,台北市政府本來就有追蹤管理系統,只要在12月25日前正在進行的案子,全部調出來,電腦就可以抓出來,那些就是移交事務。

另外,一些大工程,例如東區門戶計畫、西區門戶計畫、社宅、市場改建,這種大的計畫,另外都有專案,就看在府層級誰在負責,再去交接,所以交接在當天晚上就想好了,他比較大的問題,可能是人還沒有找好,「我跟他講說 ,這交接要花時間」,還是要先找到人再說。

FB討論區

// $(function() { // $.ajax({ url: $("#ppv").attr("rel"), cache: false }); // $(".trigger_tag").on("click", function(e) { // $.ajax({ // url: "/EventCollect/clickEvent/2/" + $(this).attr("rel"), // cache: false // }); // }); // }); var pvUrl = document.getElementById('ppv').getAttribute('rel'); fetch(pvUrl).then((response) => {}); var tags = Array.from(document.getElementsByClassName('trigger_tag')); tags.forEach(tag => { tag.addEventListener('click', function handleClick(event) { var tagUrl = "//misc.udn.com/api/EventCollect/2/" + this.getAttribute('rel'); fetch(tagUrl,{cache: "no-cache"}).then((response) => {}); }); });
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1658723270743-0'); });