googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1658723334355-0'); });

南市議長選舉/蔡育輝:李文俊跑票 應被選民唾棄

台南市議會國民黨團與無黨聯盟協調副議長選舉合作。 記者鄭惠仁/攝影

台南市議長選舉,國民黨市議員李文俊、張世賢、李鎮國違反黨團決議,票投民進黨邱莉莉,國民黨團書記長蔡育輝等人表示痛心,特別是國民黨推舉李文俊選副議長,卻跑票,蔡育輝質疑李和黑金合流,籲請選民予以唾棄。

台南市議會民進黨團在正副議長選舉,議長選舉因國民黨跑票,加上正國會也支持邱莉莉,輕取議長,但也讓國民黨及無黨輸得很痛心,由於國民黨跑票,副議長選舉方面,國民黨團尋求無黨合作,但無黨認為國民黨在議長選舉都跑票,而之前副議長選舉他們也投票支持國民黨的李文俊,無法接受今天的議長選舉,不願和國民黨合作。

蔡育輝表示,昨晚李文俊、張世賢、李鎮國沒來開黨團會議,便知道3人會跑票,今天果如所料,他表示,之前全力支持李文俊補選上副議長,這次黨團又推舉他選副議長,沒想到議長選舉時跑票,支持民進黨的邱莉莉。

他說,李文俊背叛百姓期待,和黑金掛勾,而且把自己的同志推向火坑,選民應予以唾棄;他表示,也有投票支持邱莉莉的國民黨議員說,不投票給邱莉莉,會有生命危險,也不能勉強,但令人痛心。

FB討論區

// $(function() { // $.ajax({ url: $("#ppv").attr("rel"), cache: false }); // $(".trigger_tag").on("click", function(e) { // $.ajax({ // url: "/EventCollect/clickEvent/2/" + $(this).attr("rel"), // cache: false // }); // }); // }); var pvUrl = document.getElementById('ppv').getAttribute('rel'); fetch(pvUrl).then((response) => {}); var tags = Array.from(document.getElementsByClassName('trigger_tag')); tags.forEach(tag => { tag.addEventListener('click', function handleClick(event) { var tagUrl = "//misc.udn.com/api/EventCollect/2/" + this.getAttribute('rel'); fetch(tagUrl,{cache: "no-cache"}).then((response) => {}); }); });
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1658723270743-0'); });